Voor uw (mond)gezondheid is het belangrijk dat u twee keer per jaar naar de tandarts gaat voor een periodiek mondonderzoek. Tijdens deze mondonderzoek wordt uw gebit door de tandarts gecontroleerd op gaatjes, de conditie van uw tandvlees, de randaansluiting van vullingen en de aanwezigheid van tandsteen en mogelijke aanwezige ontstekingen.

Daarnaast kan het voorkomen dat de tandarts röntgenfoto’s (bite-wings) maakt om uw gebit beter te kunnen monitoren. Indien er tijdens de controle of na de beoordeling van de bite-wings gaatjes en/of andere afwijkingen worden ontdekt, dan zal de tandarts een nieuwe afspraak laten inplannen om dit te behandelen.


Periodiek Mondonderzoek

Indien de hoeveelheid tandsteen niet al te groot is zal dit tijdens de periodieke controle worden weggehaald. Indien de hoeveelheid tandsteen groot is, wordt hiervoor een aparte afspraak gemaakt bij de preventie-assistent of de mondhygiënist.

Een gezond melkgebit legt de basis voor een goed gebit op latere leeftijd. Zo kunnen te vroeg verloren melktanden of kiezen een probleem geven bij het doorkomen van het blijvend gebit. Bovendien zal een kind dat goed leert zorgen voor zijn melkgebit dit later ook beter blijven doen voor het blijvend gebit.
Pas doorgekomen tanden en kiezen van het melkgebit zijn extra kwetsbaar voor gaatjes en tanderosie. Dit komt omdat het glazuur nog niet geheel is uitgehard. Als een melkgebit is aangetast door gaatjes of ontstekingen kan dit een kind (veel) pijn en ongemak geven.

Kinderen

Een kind kan hierdoor bijvoorbeeld niet goed slapen of zich niet lekker voelen. Juist kleine kinderen zullen in zo'n geval niet altijd kunnen aangeven dat ze last hebben van hun tanden en/of kiezen. Maar ook voor het immuunsysteem en de algemene gezondheid van een kind is een slecht gebit niet goed.
Allemaal redenen om goed te zorgen voor het melkgebit en het belang ervan niet te onderschatten. Weliswaar is het tijdelijk en wordt het nog gewisseld, maar: "Een gezond melkgebit vanaf het begin, geeft later alleen maar gewin". Een regelmatig tandartsbezoek is een must.


Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar vergoedt de basisverzekering de reguliere mondzorgbehandelingen. Kinderen tot 18 jaar kunnen dus gratis naar de tandarts, preventie-assistente en mondhygiënist!
Wij nemen u graag de administratieve rompslomp uit handen. Tandartsenpraktijk Quadrant declareert alle behandelingen van kinderen en jongeren tot 18 jaar rechtstreeks bij uw zorgverzekering.


Vergoeding

Wanneer uw tandarts een gaatje heeft geconstateerd, is het zeer belangrijk dat de tand behandeld wordt. Een gaatje dat onbehandeld blijft zal namelijk op een gegeven moment pijn gaan veroorzaken.
Volgens de huidige richtlijnen kan uw tandarts – in geval van een beginnend gaatje – er in sommige situaties ook voor kiezen om dit te blijven monitoren en dus niet direct te vullen. Een dergelijke situatie wordt uiteraard met u besproken.

Vullingen

Tanden en kiezen bestaan uit een zichtbaar deel (de natuurlijke kroon) en één of meerdere wortels. De wortels zitten onder het tandvlees verankerd in de kaak. In iedere wortel loopt een wortelkanaal. In het wortelkanaal zitten zenuwvezels en bloedvaten. Als dit weefsel ontstoken of necrotisch is, wordt een wortelkanaalbehandeling uitgevoerd.

Een wortelkanaalbehandeling wordt ook wel endodontische of zenuwkanaal behandeling genoemd. Tijdens de behandeling worden röntgenfoto’s gemaakt voor een goede controle over het verloop van de behandeling. 

Wortelkanaalbehandeling

In onze praktijk is een speciale microscoop aanwezig, zodat elke wortelkanaalbehandeling met microscopische precisie kan worden uitgevoerd. Na de wortelkanaalbehandeling maakt de tandarts uw tand of kies weer dicht met een vulling. Meestal is het element echter zo verzwakt, dat een kroon noodzakelijk is. Deze wordt dan vervaardigd na evaluatie van de genezing. Een tand of kies die op deze wijze wordt behandeld, kan doorgaans nog een lange tijd mee.

Een tand met een vulling is per definitie verzwakt. In z’n algemeenheid geldt: des te groter de vulling, des te zwakker de tand. Het kan voorkomen dat een tand rondom een vulling zo kwetsbaar is, dat er stukjes afbreken. In zo’n geval zal de tand beschermd moeten worden door middel van een kroon. Een kroon is een stevig kapje dat over de tand heen wordt geplaatst, zodat deze niet meer verder kan afbreken.
Tegenwoordig zijn kronen helemaal tandkleurig en zullen er dus geen donkere randjes meer zichtbaar zijn. Slechts in een enkel geval is het noodzakelijk om toch nog metaal in de kroon te gebruiken.

Kronen & bruggen

Als een tand in z’n geheel verloren is gegaan is het mogelijk om het ontstane gat in de tandenboog op te vullen door middel van een brug. Aan beide kanten van de ontbrekende tand wordt een kroon op de tanden gemaakt. Tussen deze twee kronen wordt dan de missende tand door middel van een zwevend gedeelte vervangen.


Soms is het nodig om een tand of kies te verwijderen. Bijvoorbeeld als een tand of kies niet meer te redden is of andere tanden in de weg zit. Meestal doet de tandarts deze behandeling zelf. In sommige gevallen zal hij je doorverwijzen naar de kaakchirurg.

Eerst krijgt u een verdoving. Zodra deze is ingewerkt, maakt de tandarts de tand of kies los door een draaiende of wrikkende beweging te maken. Meestal wordt het element er in zijn geheel uit gehaald. Als de tand of kies erg vast zit, kan deze er ook in delen uitgehaald worden.

Extracties

De eerste paar dagen na de behandeling kan het wat gevoelig en opgezwollen zijn. Hiervoor kunt u pijnstillers nemen. Probeer niet te veel aan de wond te zitten, Daar zit namelijk een bloedpropje op die de wond beschermt. Pas daarom ook op met poetsen.

Door goede preventieve mondzorg worden steeds meer mensen oud met hun eigen gebit. Toch kan het gebeuren dat er soms tanden en kiezen verloren gaan. Gelukkig zijn er tegenwoordig steeds meer mogelijkheden om tanden, kiezen of een geheel gebit op een goede manier te vervangen door een gebitsprothese.

Een prothese is altijd maatwerk. In overleg met u bekijken we welke oplossing het beste bij u past. Is die keuze gemaakt, dan gaan we samen met u aan de slag om de prothese helemaal perfect passend te maken. Dat gaat natuurlijk niet van de een op de andere dag. Bij alle stappen die we nemen leggen we u goed uit wat we doen en waarom we dat doen.

Welke soort prothese voor u geschikt is, hangt af van uw persoonlijke situatie. Samen met u kijken we wat in uw geval de beste oplossing is.


Kunstgebit & protheses

• Een kunstgebit vervangt uw eigen tanden en kiezen en wordt voor u op maat gemaakt. Daardoor past het perfect in uw mond. Door de speeksellaag tussen uw tandvlees en het kunststof zuigt het kunstgebit zich vast. U kunt het echter wel uit uw mond nemen, bijvoorbeeld om te reinigen of als u gaat slapen.
• Een overkappingsprothese is een kunstgebit waarbij we gebruik maken van implantaten of uw eigen wortels. Die wortels werken als een pijler onder het kunstgebit en geven het houvast en steun. Het voordeel is dat uw kaken minder slinken, waardoor uw kunstgebit langer goed blijft passen. U kunt een overkappingsprothese uit de mond halen.
• Een klikgebit is ook overkappingsprothese, maar het zit vastgeklikt op een aantal implantaten die in uw boven- en/of onderkaak bevestigd zijn. U kunt het echter nog steeds uit de mond nemen. Dat maakt het makkelijk om te reinigen. Het klikgebit zit comfortabel en geeft u zekerheid. U kunt ongehinderd praten, lachen en eten wat u lekker vindt.
• Een telescoopprothese is een overkappingsprothese die wordt geplaatst op telescoopkronen.


Volledige prothese

• De frameprothese vervangt één of meerdere tanden of kiezen. U kunt de frameprothese uit de mond halen. De frameprothese is gemaakt van metaal waarop tandvleeskleurige kunsthars is aangebracht. Daarop zitten de kunsttanden of kiezen. De frameprothese rust vooral op een deel van de overgebleven tanden of kiezen. Afhankelijk van hoe de prothese gemaakt is, rust hij meer of minder op het tandvlees.
• Een plaatprothese is gemaakt van tandvleeskleurige kunsthars. Daarin zijn kunsttanden of –kiezen vastgemaakt. De gehele plaatprothese rust op uw tandvlees en zit eventueel met ankertjes vast aan de overgebleven tanden of kiezen. Omdat de plaatsprothese dezelfde kleur heeft als uw tandvlees, is dit type prothese vrijwel onzichtbaar.Gedeeltelijke prothese

Een immediaatprothese is een prothese die direct geplaatst worden naar het trekken van uw tanden en kiezen. Het beschermt uw tandvlees waardoor de wondjes snel kunnen genezen. Als de wondjes genezen komt er ook weer ruimte onder de prothese, het kaakbot slinkt. Hierdoor is het noodzakelijk om na 4 tot 6 maanden een nieuwe voering in de prothese te maken zodat deze weer goed past.


Immediaatprothese