Bij binnenkomst in onze praktijk wordt u verzocht zich aan te melden via ons aanmeldscherm.

Aanmelden bij de balie

Bij een eerste bezoek zetten wij graag samen met u uw tandheelkundige wensen en eventuele problemen op een rijtje. Naast een gesprek over uw algehele gezondheid vindt een uitgebreid mondonderzoek plaats. Als u geen acute klachten heeft, vindt bij het eerste bezoek uiteraard geen behandeling plaats. Indien er wel behandelingen noodzakelijk zijn, maken wij graag een vervolgafspraak.

Neem bij de eerste afspraak uw verzekeringspas en een geldig identiteitsbewijs mee. Eventuele veranderingen (verzekering, telefoonnummer, adres, etc.) graag meteen doorgeven.


Uw eerste afspraak

Wij sturen u bij het maken van de afspraak een bevestiging per e-mail. Zeven dagen voorafgaand aan uw afspraak ontvangt u een afspraakherinneringsmail. Wij willen u er wel op wijzen dat het verzenden van zowel de bevestigingsmail als de herinneringsmail een service betreft. Het kan voorkomen dat de mail niet of niet goed bij u aankomt. Wij benadrukken in dat kader dat het te allen tijde uw eigen verantwoordelijkheid is om uw afspraken bij te houden en na te komen. 

Afspraken

Wilt u een afspraak afzeggen, doe dit dan uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch of via e-mail. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, kunnen wij bij u in rekening brengen. De hoogte van het tarief voor een niet nagekomen of te laat afgezegde afspraak bedraagt maximaal € 2,00 per minuut.

Annuleren van de afspraak

Als u verhuist, een ander mailadres krijgt, van verzekeraar wisselt of als er iets anders verandert: geef dit dan aan ons door. Dit kan bijvoorbeeld per mail. U bent zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw gegevens.


Zorg dat uw gegevens kloppen

Gebruikt u medicijnen of heeft u gezondheidsproblemen? Dat is voor ons belangrijke informatie. Geef het dus aan. We gaan uiteraard vertrouwelijk met deze informatie om, we houden ons aan de privacywet.

Medicijngebruik