De tandartstarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
Hieronder kunt u deze lijst van behandelingen, codes en tarieven downloaden.

NZA Tarieven Tandheelkundige Zorg 2022
NZA Tarieven Orthodontische Zorg 2022


Tandartstarieven

Wanneer een te verwachte behandeling meer kost dan 250,- euro, ontvangt u vooraf een begroting op maat.
Een begroting is twee maanden geldig en altijd onder voorbehoud. Afhankelijk van de behandeling en het techniekwerk kunnen de kosten hoger of lager uitvallen dan oorspronkelijk begroot.
Indien de behandeling naar verwachting hoger uitkomt dan 5.000,- euro kan er alleen gestart worden nadat u de begroting voor akkoord heeft ondertekend.